Grupa ASINIT została założona w roku 2007 przez Asinit we współpracy z Asinit Ltd jako niezależne międzynarodowe stowarzyszenie małych i średnich firm oraz organizacji zainteresowanych współpracą przy prowadzonych badaniach i projektach komercyjnych w następujących obszarach:

  • Integracje Systemów
  • Opracowywanie, dostosowywanie i wdrażanie systemów BSS/OSS
  • Doradztwo w zakresie ITIL/ITSM