Asinit pomaga swoim klientom zwiększyć wydajność i efektywność usług biznesowych poprzez stosowanie najlepszych praktyk IT oraz wdrażanie rozwiązań do zarządzania usługami. W swojej pracy wykorzystujemy wiodące produkty do zarządzania usługami, takie jak BMC ITSM, dlatego nasze usługi obejmują zarówno procesy informatyczne jak i biznesowe. Dzięki temu skupiamy się na całym cyklu życia usługi, od strategii i wizji aż do wspierania użytkowników końcowych.

Nasze usługi realizowane są zgodnie z najlepszymi praktykami IT i obejmują następujące obszary działania: