Branża informatyczna i telekomunikacyjna mają ogromny wpływ na gospodarkę globalną, a zapotrzebowanie na produkty informatyczne i telekomunikacyjne wzrasta, w szczególności w krajach rozwijających się.

 

Branża: Usługi IT

Klient: Straż Gminna w Komornikach

Rozwiązanie: e-Strażnik

System do zarządzania i koordynacji Straży Miejskich i Gminnych


 

Branża: Usługi IT

Klient: Straż Miejska w Kaliszu

Rozwiązanie: e-Strażnik

System do zarządzania i koordynacji Straży Miejskich i Gminnych


 

Branża: Usługi IT

Klient: Straż Miejska w Swarzędzu

Rozwiązanie: e-Strażnik

System do zarządzania i koordynacji Straży Miejskich i Gminnych


 

Branża: IT

Klient: SAP AG

Rozwiązanie: Multiplatform Enterprise System

SAP C3 Cloud Computing

 • Tworzenie chmury obliczeniowej SAP C3 z wykorzystaniem takich technologii jak: BMC Remedy, BMC Atrium Orchestrator, BMC Remedy Java API, BMC NetApp AO Adapter, BMC Amazon EC2 AO Adapter, BMC VMware AO Adapter
 • Integracja wielu Hypervisorów dostarczających rozwiązania na potrzeby wirtualizacji

 

Branża: IT

Klient: Atos

Integration of BMC Remedy with ERP external systems

 • Tworzenie aplikacji w języku Java odpowiedzialnej za wymianę wiadomości pomiędzy systemem BMC Remedy a zewnętrznymi systemami klasy ERP poprzez usługi sieciowe (Web Service)

 

Branża: IT

Klient: Atos

Rozwiązanie:  Wdrożenie ATF (cross-functional Atos Technology Framework)

ATF Global CMDB

 • Projektowanie modelu danych (CDM) oraz interfejsów danych z MDR
 • Implementacja dodatkowej funkcjonalności

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: O2 Niemcy

EARS - ITSM 7 and integration with a database

 • Przygotowanie nowego design'u oraz budowa interfejsu pomiędzy systemem EARS opartym na ARS 5.x-7.x, ITSM 7 a systemem bazy wiedzy
 • Zaprojektowanie oraz zbudowanie systemu zarządzania licencjami dla ITSM

 

Branża: Usługi IT

Klient: Capgemini UK

Rozwiązanie: Advanced Integration Module

BMC CMDB implementation and integration

 • Projekt i oprogramowanie interfejsu pomiędzy CMDB, ITSM7 a systemem zewnętrznym Cramer. Przeprowadzenie migracji danych pomiędzy systemami

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: O2 UK

Rozwiązanie: DataXchange Engine

Workflow and Problem Management System - Multi-System Integration

 • Przygotowanie nowego design'u oraz budowa interfejsów pomiędzy ARS Remedy ITSM, CMDB i kilkunastoma systemami zewnętrznymi
 • Interfejsy bazujące na zbiorach danych w formacie XML, rozwiązaniach bazodanowych oraz rozwiązaniach autorskich Asinit/CEAM dla synchronizacji danych i interakcji wielosystemowej w czasie rzeczywistym

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Vodafone UK

Rozwiązanie: DataXchange Engine, XMLXchange Engine

Global Equipment/Patching database

 • Bazująca na Remedy, WWW i J2EE applikacja dla Circuit Database Module
 • Projekt obejmował integracje wielosystemowe, analizę bazy danych, optymalizację procesu wprowadzania danych, integrację kilku różnych baz danych oraz zaprojektowanie i implementację hurtowni danych
 • Dodatkowo przeprowadzono również dostosowanie BMC CMDB dla tego systemu

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless Channelized STM1/E1 Manage

Rozwiązanie: ARSData Loader, XMLXchange Engine

Channelized STM1/E1 Manager

 • Bazująca na Remedy i J2EE aplikacja dla ogólnoeuropejskiej platformy zarządzania zamówieniami produktów typu STM i Ethernet

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless

Rozwiązanie: JWeb Interface

Order Management System for Leased Line and DSL

 • Zaprojektowanie oraz budowa bazującego na Remedy i J2EE ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania zamówieniami i usługami telekomunikacyjnymi
 • Projekt obejmował wielosystemową integrację z wykorzystaniem Remedy, XMLXchangeEngine i ORMCenter-Biztalk

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless

Rozwiązanie: JWeb Interface, XMLXchange Engine, ARSData Loader

DataXchange Engine customisation

 • Zaprojektowanie zmian oraz wdrożenie mechanizmu synchronizacji danych pomiędzy Action Request System a źródłami danych w formacie XML oraz plików MS Office *.xls, *.doc z wykorzystaniem Java API

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless

ARS Server Administration Module

 • Zaprojektowanie i wykonanie opartego na serwisie WWW systemu do administracji i monitorowania serwerów ARS i aktywnych serwisów. System wykorzystywał moduł Email Alert dla administratorów i operatorów
 • Rozwiązanie obejmowało monitorowanie incydentów, wydajności serwerów, zalogowanych użytkowników, wyjątków niskiego poziomu, etc.

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless UK

Invoice Verification Module

 • Moduł do optymalizacji kosztów i księgowej weryfikacji faktur oparty na Remedy/J2EE/PLSQL (przystosowany do integracji z platformą SAP)
 • Umożliwia obliczenia, optymalizację, weryfikację i przechowywanie finansowych danych dla sieci klientów w Europie i Azji, a także negocjację cen dla indywidualnych klientów
 • Moduł okresowego raportowania wyników finansowych z wykorzystaniem historycznych i aktualnych danych

 

Branża: Finanse, Telekomunikacja

Klient: Cable and Wireless UK

Rozwiązanie: JWeb Interface

Event Management System Interfaces

 •  Przygotowanie nowego design'u oraz budowa systemu zarządzania zdarzeniami w formie interfejsu pomiędzy ARS Remedy 7 a współpracującymi systemami zewnętrznymi
 •  Dostosowanie do potrzeb klienta rozwiązania Asinit/CEAM - Real Time Importer
 •  Zewnętrzne procesy Java i zaawansowane rozwiązania z użyciem środowiska Remedy do synchronizacji danych i współdziałania w czasie rzeczywistym

 

Branża: Telekomunikacja

Klient: Ericsson/BMC

Analysis of implemented ITSM 8.1 including the review of architecture, interfaces, customisations and proper OOTB modules implementations

 • Analiza wydajności i wykorzystania zasobów, analiza logów, ocena komponentów OOTB oraz komponentów innych producentów, analiza konfiguracji środowiska produkcyjnego, sprawdzenie konfiguracji bazy danych
 • Rekomendacja wszystkich niezbędnych zmian oraz dostarczenie raportu Health Check do programu Ericsson ITSM
 • Weryfikacja zindywidualizowanego obiegu zadań
 • Analiza oraz wprowadzanie poprawek do rozwiązań zewnętrznych

 

Branża: IT

Klient: BTC IT Services Gmbh

Atrium Discovery and Dependency Mapping installation and configuration

 • Instalacja i konfiguracja produktu ADDM
 • Prezentacja produktu ADDM oraz wprowadzenie do integracji z Atrium CMDB