Integracja Systemowa (System Integration)  jako konsekwencja centralizacji OSS i BSS staje się obecnie nieodzownym elementem przy realizacji wielu projektów IT. Firma Asinit oferuje swoim klientom następujące usługi:

Integracja

  • Projektowanie i wdrażanie systemów IT Service Management
  • Analiza porównawcza i badanie zgodności systemów
  • Konsolidacja i integracja systemów rozproszonych
  • Projektowanie i wdrażanie systemów rekoncyliacji i konsolidacji danych
  • Projektowanie modeli systemów zintegrowanych, ich analizę i wizualizację
  • Wykonanie przedwdrożeniowych analiz predykcyjnych i analiz powdrożeniowych
  • Szkolenia stacjonarne oraz e-learning dla użytkowników końcowych
  • Organizację i obsługę centrum wsparcia

Integrację Systemową rozumie się jako budowę i wdrażanie interfejsów opartych na szczegółowej analizie procesów komunikacji pomiędzy integrowanymi systemami. Wiele firm i organizacji rozwija się bardzo intensywnie przez dostarczanie nowych usług i coraz bardziej profesjonalne wspieranie ich. Efektem takiego procesu jest powstawanie nowych lokalizacji, a często również potrzeba wdrażania nowych systemów BSS\OSS. Jeżeli wdrożenie nowego systemu jest planowane jedynie dla konkretnego działu lub lokalizacji, a proces przeniesienia jest łatwy do opisania, efekt finalny zostaje zazwyczaj osiągnięty bez większych przeszkód. Niestety, wraz ze wzrostem złożoności takie przedsięwzięcie staje się wyjątkowo wymagające i może znacznie podnieść koszty wdrożenia. Można tego uniknąć poprzez profesjonalną analizę celów oraz oczekiwań klienta i użytkowników końcowych. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie analizy modelu docelowego rozwiązania oraz spotkania z klientem i przedstawicielami użytkowników końcowych.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu rozwiązań IT i w kierowaniu projektami integracyjnymi firma Asinit wypracowała kilka podejść do zarządzania procesem wdrożenia oprogramowania i integracji systemów IT. Główne założenia, na jakich opiera się proces zarządzania projektem, bazują na metodyce Prince2 z pełnym uwzględnieniem biblioteki ITIL. Kładziemy też duży nacisk na odpowiednie przeszkolenie użytkowników, dostarczając zestaw szkoleń stworzonych indywidualnie dla realizowanego wdrożenia.