Nasza firma dostarcza rozwiązania zgodnie z cyklem życia usługi zdefiniowanym w bibliotece najlepszych praktyk IT – ITIL. Dlatego po wdrożeniu usługi oferujemy swoim klientom wsparcie, które pozwala utrzymać usługę na założonym wcześniej poziomie zgodnie z warunkami umowy SLA.

Wsparcie może odbywać się zarówno w siedzibie klienta jak i zdalnie poprzez nasze centrum wsparcia.  Dzięki zastosowaniu takich technologii jak: email, telefon, Skype, WebEx czy VPN możliwa jest zdalna komunikacja i praca na infrastrukturze klienta bez względu na lokalizację.

Dla swoich klientów wykonujemy analizy wydajności oraz poprawności funkcjonowania wdrożonych rozwiązań opartych o produkty firmy BMC Software. Badanie systemów może dotyczyć zarówno gotowych komponentów dostarczonych przez producenta (OOTB), jak i dedykowanych, stworzonych na indywidualne potrzeby klienta (Custom).