W oparciu o szerokie doświadczenie podnosimy umiejętności naszych klientów, wskazując najcenniejsze kierunki rozwoju kapitału ludzkiego. Motywujemy Państwa pracowników do efektywniejszej pracy przekazując im niezbędną wiedzę.

Proponujemy klientom szkolenia w trzech formach:

 

SZKOLENIA OTWARTE

Specyfika szkoleń otwartych umożliwia spotkanie przedstawicieli różnych firm, często z różnych regionów kraju. W związku z tym szkolenia otwarte stanowią możliwość wymiany informacji i spojrzenia na własną firmę przez pryzmat osób pracujących na pokrewnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach. W celu zapewnienia właściwej komunikacji grupa na takim szkoleniu zazwyczaj nie przekracza 12 osób.

Przed rozpoczęciem szkolenia weryfikujemy oczekiwania uczestników odnośnie efektów samego szkolenia. Po uwzględnieniu wymagań całej grupy program jest w miarę możliwości dostosowany do potrzeb odbiorców.

Zalety szkoleń otwartych to między innymi:

 • Możliwość wymiany doświadczeń z osobami pracującymi na pokrewnych stanowiskach i spotykającymi się z podobnymi problemami w innych firmach - Zapewnienie warunków sprzyjających kreatywności
 • Oderwanie od miejsca pracy
 • Zwiększenie aktywności i zaangażowania uczestników w proces szkolenia

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte (ang. In company) cechują się tym, że są tworzone na zamówienie konkretnej firmy, grupy lub działu. Często ich program opiera się na programie szkolenia otwartego, jednak ich przebieg nigdy nie wygląda tak samo. Szkolenia zamknięte są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W ćwiczeniach i studium przypadków wykorzystuje się przykłady pochodzące z codziennej pracy uczestników szkolenia. Dlatego też zgromadzone w ramach szkolenia rozwiązania można zastosować w pracy.

Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do potrzeb klientów również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji oraz realizację szkolenia w dowolnym miejscu, uzgodnionym wspólnie z Państwem.

Dodatkowe zalety takiego rozwiązania to między innymi:

 • Oszczędność – w przypadku chęci przeszkolenia co najmniej 5-ciu pracowników szkolenie zamknięte po prostu się opłaca
 • Elastyczność - dopasowanie do ram czasowych klienta
 • Efektywność – uzyskanie najlepszych rezultatów w najkrótszym czasie poprzez  przybliżenie pracownikom problemów i zadań konkretnej firmy bądź branży w celu uzyskania przez nich wymaganego poziomu kompetencji i umiejętności

 

E-LEARNING

E-learning współcześnie to nowoczesna forma przekazywania i nabywania wiedzy dzięki przekroczeniu barier związanych z fizycznym ograniczeniem miejsca, jak również z dostępnością wykładowcy. E-Learning to również istotny element, który  wspomaga tradycyjną metodę nauczania i umożliwia nadanie usługom szkoleniowym nowego wymiaru. Dodatkowo dynamiczny rozwój technologii internetowej sprzyja tego typu innowacyjnym metodom nauczania.

Chętnie przygotujemy dla Państwa szkolenie e-learningowe w jednej z trzech form opisanych poniżej:

 • Po dostarczeniu nam tematu szkolenia – pracownicy firmy Asinit stworzą kontent i scenariusz, a na ich podstawie pełne szkolenie w formie e-learningu
 • Po dostarczeniu nam tematu szkolenia oraz kontentu – pracownicy firmy Asinit stworzą scenariusz szkolenia i jego pełną wersję w formie e-learningu
 • Po dostarczeniu nam tematu szkolenia, kontentu oraz scenariusza – stworzymy pełne szkolenie w formie e-learningu

Zalety e-learningu to między innymi:

 • Redukcja kosztów szkolenia – jednorazowo można szkolić sto i więcej osób
 • Oszczędność czasu - eliminujemy czynności przygotowawcze (np. rezerwację i przygotowanie sal, dojazd, itp.)
 • Elastyczność i Efektywność – klient ma możliwość stosowania powtórek, ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie oraz kilkukrotnego przechodzenia i swobodnego powrotu do szkolenia w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w optymalnym czasie

Szkolenia e-learningowe ze względu na swoją atrakcyjność oraz nieustanne doskonalenie stanowią alternatywę dla pozostałych form nauczania.