Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy z wieloma firmami i organizacjami opracowaliśmy kilka rozwiązań IT, które znacząco wspierają projekty integracyjne i wdrożeniowe, w jakich bierzemy udział. Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych rozwiązań przygotowanych przez Asinit.

 • DataXchange Engine jest uniwersalnym rozwiązaniem wykorzystującym wiele technologii (PLSQL/ODBC/JDBC/.NET API/Java API/SOAP) tak, aby dostosować się do istniejących środowisk klientów i dostawców usług IT. Model wymiany danych i wizualizacji oraz Fault Manager są stale doskonalone przez zespół CEAM

DataXchange

ARXChange

 

 • XMLXchange Engine oparty na języku Java służy do integracji produktów BMC i innych BSS\OSS rozwiązań z systemami zewnętrznymi. Warunkiem wykorzystania tego rozwiązania jest zastosowanie standardu XML do wymiany danych

XMLXchange

 

 • ARSData Loader jest modułem umożliwiającym bezpośredni import danych do systemów BMC z takich źródeł jak pliki MSExcel, MSWord lub baza danych MSAccess

ARS Data Loader

 

 • RealTime Importer jest często wykorzystywanym rozwiązaniem opartym na technologii ARS Java API, które umożliwia proces importu danych do obiektów ARS w czasie rzeczywistym. Głównymi zaletami tego rozwiązania są:
  • eliminacja ograniczeń występujących w ARS escalations
  • oddzielenie przestrzeni importu od przestrzeni operacyjnej; oznacza to, że proces importu nie wpływa bezpośrednio na inne aplikacje Remedy i wydajność serwera ARS
  • przenoszenie danych pomiędzy przestrzenią importu a przestrzenią operacyjną jest konfigurowalne z poziomu klienta Remedy lub zewnętrznego pliku tekstowego
  • konstrukcja Przestrzeni importu umożliwiająca łatwą integrację z większością zarówno nowych jak i starszych technologii

RealTime

 

 • JavaWeb Interface bazuje na technologii JSP/Spring i umożliwia pracę również ze starszymi wersjami Remedy przy użyciu JAPI 5.x, 6.x, 7. Poza uproszczonym dostępem z poziomu przeglądarki WWW rozwiązanie to zawiera następujące cechy:
  • Jintegrator - moduł do wizualizacji aplikacji Remedy klienta przez przeglądarkę WWW
  • J Monitor Module zawierający:
   • MailNotification moduł wysyłania komunikatów email do administratorów i operatorów w celu dostarczenia informacji o każdym zdefiniowanym lub nieokreślonym incydencie w systemie
   • MonitorDisplay informacje szczegółowe o wydajności serwerów, użytkowaniu licencji, logowaniu użytkowników, występujących wyjątkach etc. poprzez dostosowane strony WWW
  • GUI łatwe do dostosowania do design'u klienta
  • ARSDataObject interfejs programistyczny umożliwiający operację na obiektach ARS Objects poprzez prosty zestaw method put-get i tuningowany model zapytań

JavaWeb

 

 • BMC Remedy – IBM WebSphere MQ – BMC AO – External Systems Integration jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na integrację dowolnego zewnętrznego systemu z BMC Remedy, poprzez technologię wymiany komunikatów (JMS). Integracja oparta na tej technologii zapewnia, że każda wiadomość dostarczona do kolejki oczekujących wiadomości do przesłania będzie wysłana do docelowego systemu, gdy tylko będzie on dostępny

 

 • BMC Remedy to External System Integration jest rozwiązaniem pozwalającym na komunikację dowolnego zewnętrznego system posiadającego interfejs programistyczny w postaci usług sieciowych (Web Service) z usługami sieciowymi wdrożonymi na platformie BMC Remedy