Sektor przemysłowy ze względu na swoją wielkość i różnorodność oczekuje rozwiązań umożliwiających sprawne zarządzanie zarówno infrastrukturą jak i procesami biznesowymi.

 

Branża: Produkcja

Klient: IKEA

The Incident Management module - performance improvements.

 • Analizy związane z wydajnością oraz szybkością działania modułu Incident Management
 • Przygotowywanie rozwiązania zwiększającego wydajność
 • Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe

 

Branża: Produkcja

Klient: Volvo

Preparing the architecture for the integration between the BMC Remedy Incident Management module and Service Desk external applications

 • Przygotowywanie architektury integracji opartej o protokół JMS

 

Branża: Produkcja

Klient: Volvo

Early Life Support

 • Prezentacja głównych komponentów ITSM Suite
 • Szkolenia i transfer wiedzy dla AR Server 8.1
 • Wymagane szkolenie na temat modułów  ITSM
 • Doradztwo na temat integracji i rozbudowy/rozszerzenia  istniejących modułów ITSM

 

Branża: Przemysł, Zarządzanie Infrastrukturą

Klient: Telent UK

Rozwiązanie: Real Time Importer, Advanced Integration Module

Software Solutions for industrial sector

 • Zaprojektowanie i budowa hurtowni danych pochodzących z procesu przemysłowego
 • Zaprojektowanie oraz stworzenie systemu do probabilistycznej i statystycznej analizy danych z kontrolnych urządzeń pomiarowych

 

Branża: Przemysł

Klient: Projekt partnerski

System for the Analyses of Investment Strategies

 • Zaprojektowanie i stworzenie kompleksowej aplikacji do wyznaczania składek, rezerw i strategii inwestycyjnych dla kontraktów ubezpieczeniowych typu unit-linked
 • Przygotowanie modułu wizualizacji składek, rezerw i strategii inwestycyjnych dla poszczególnych typów kontraktów
 • Metody obliczeniowe oparte na następujących prawach umieralności: prawo Makehama-Gompertza i Weibulla
 • Modelowanie wartości rynkowej portfela z wykorzystaniem procesu Wienera
 • Wykorzystanie metody Boxa-Mullera do komputerowej konstrukcji prób losowych z rozkładu normalnego

 

Branża: Przemysł

Klient: United Utilities

Implementation and configuration of Remedy on Demand

 • Wsparcie techniczne projektu
 • Wykonanie analizy technicznej ITSM RoD
 • Sprawdzenie danych konfiguracyjnych, dostarczenie rekomendacji i ich implementacja
 • Zarządzanie wprowadzaniem i migracją danych 
 • Weryfikacja zgodności system z dokumentacją BMC oraz wykonancie testów funkcjonalności OOTB w odniesienu do wymagań klienta
 • Analiza, przeprojektowanie oraz rozbudowanie modelu CMDB
 • Analiza wpływu integracji z systemem SNOW oraz wykonanie integracji z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
 • Szkolenie w zakresie Atrium integrator/Spoon  dla zespołów Asset Management Team i CMDB Team