Aplikacja mobilna e-Pielgrzym

Data: 2017-08-01
Aplikacja mobilna e-Pielgrzym

„e-Pielgrzym” – to aplikacja przeznaczona nie tylko dla pielgrzymów i obsługi pielgrzymki, lecz również dla wszystkich przyjaciół pielgrzymów nieuczestniczących fizycznie w pieszej wędrówce. Spełnia funkcję mobilnego przewodnika, informatora, lokalizatora i komunikatora.

Aplikacja była odpowiedzią na potrzeby pielgrzymów i została stworzona we współpracy kierownika pielgrzymki księdza kanonika Krzysztofa Kocza z firmą ASINIT.

Osoby posiadające w urządzeniach mobilnych system Android w wersji od 5.0 będą mogły pobrać aplikację „e-Pielgrzym” na swoje smartfony i tablety. Aplikacja jest darmowa i możliwa do uruchomienia w dwóch trybach. W trybie Pielgrzyma, czyli osoby biorącej udział w pielgrzymce oraz w trybie Fana Pielgrzyma, czyli osoby, która nie bierze bezpośredniego udziału w pielgrzymce, ale śledzi jej przebieg. W zależności od wybranego trybu aplikacja posiada różne funkcjonalności. 

Aplikacja umożliwia Pielgrzymowi komunikację w obrębie swojej grupy, otrzymywanie komunikatów od obsługi pielgrzymki oraz kontakt ze swoim Fanem Pielgrzyma. Osoby z obsługi pielgrzymki korzystający z czatu mogą komunikować się między sobą, a także wysyłać komunikaty zarówno do całej pielgrzymki jak również do poszczególnych grup. Funkcjonalność ta usprawni komunikację zespołu obsługującego pielgrzymkę. Umożliwi również przekazywanie przez osoby funkcyjne pielgrzymom z poszczególnych grup ważnych informacji np. o miejscu punktu medycznego, godzinie zbiórki, apelu, a rodzicom czy przyjaciołom pielgrzymów kontakt z nimi.

W aplikacji dostępna będzie mapa, na której zaznaczone będą nazwy i lokalizacje poszczególnych postojów, które w razie konieczności w trakcie pielgrzymki można modyfikować. Osoby z obsługi pielgrzymki mają możliwość zlokalizowania pielgrzymów z poszczególnych grup. Możliwe będzie również wyznaczenie trasy od lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pielgrzym do kolejnego postoju lub do grupy, do której pielgrzym jest przypisany.

Każdy pielgrzym będzie miał dostęp do książeczki, śpiewnika i regulaminu. Książeczka zawiera podgląd planu pielgrzymki, nazwy i lokalizacje poszczególnych postojów. Zawarte są w niej także informacje na temat planowanych mszy, apeli czy noclegów. Aplikacja e-Pielgrzym pomoże również w duchowym przeżywaniu pielgrzymki poprzez włączenie się w śpiew i korzystanie z mobilnych śpiewników z funkcją wyszukiwania pieśni po tytule.

Fan Pielgrzyma może w każdej chwili nie tylko sprawdzić plan pielgrzymki, lokalizację poszczególnych postojów, informacje na temat planowanych mszy, apeli czy noclegów, lecz również może sprawdzić dokładną lokalizację swoich podopiecznych pielgrzymów, co w razie potrzeby zapewni sprawny do nich dojazd. Ponadto dzięki funkcji czatu może on skontaktować się bezpośrednio ze swoimi pielgrzymami w trakcie pielgrzymki.

Funkcjonalności typu książeczka, śpiewnik i regulamin będą dostępne w trybie offline, co umożliwi korzystanie nawet w sytuacji utrudnionego dostępu do Internetu.